اطلاعات کشور آلبانی


کشور مورد نظر را انتخاب کنید

آلبانی
نام فارسی کشور: آلبانی
نام انگلیسی کشور: Albania
پایتخت: Tirana
قاره: Europe
موقعیت قاره: Southern Europe
جمعیت حدودی: 3,030,327 نفر
کد(های) تلفن کشور: 355
دامنه(های) اینترنتی رایج کشور: al
واحد(های) پولی رایج کشور:
Albanian lek | ALL | L
زبان(های) رایج کشور:
Albanian
نظرات
توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود