وحید مجیدی

اطلاعات کشور آلمان


کشور مورد نظر را انتخاب کنید

آلمان
نام فارسی کشور: آلمان
نام انگلیسی کشور: Germany
پایتخت: Berlin
قاره: Europe
موقعیت قاره: Western Europe
جمعیت حدودی: 81,770,900 نفر
کد(های) تلفن کشور: 49
دامنه(های) اینترنتی رایج کشور: de
واحد(های) پولی رایج کشور:
Euro | EUR | €
زبان(های) رایج کشور:
German

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

قرآن کریم همراه ترجمه فارسی و انگلیسی

twitter facebook linkedin whatsapp telegram