اطلاعات کشور اتیوپی


کشور مورد نظر را انتخاب کنید

اتیوپی
نام فارسی کشور: اتیوپی
نام انگلیسی کشور: Ethiopia
پایتخت: Addis Ababa
قاره: Africa
موقعیت قاره: Eastern Africa
جمعیت حدودی: 96,816,305 نفر
کد(های) تلفن کشور: 251
دامنه(های) اینترنتی رایج کشور: et
واحد(های) پولی رایج کشور:
Ethiopian birr | ETB | Br
زبان(های) رایج کشور:
Amharic
نظرات
توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود