وحید مجیدی

اطلاعات کشور اروگوئه


کشور مورد نظر را انتخاب کنید

اروگوئه
نام فارسی کشور: اروگوئه
نام انگلیسی کشور: Uruguay
پایتخت: Montevideo
قاره: Americas
موقعیت قاره: South America
جمعیت حدودی: 3,480,222 نفر
کد(های) تلفن کشور: 598
دامنه(های) اینترنتی رایج کشور: uy
واحد(های) پولی رایج کشور:
Uruguayan peso | UYU | $
زبان(های) رایج کشور:
Spanish

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

میخوای بدونی چقدر کالری در روز باید مصرف کنی؟

twitter facebook linkedin whatsapp telegram