اطلاعات کشور اریتره


کشور مورد نظر را انتخاب کنید

اریتره
نام فارسی کشور: اریتره
نام انگلیسی کشور: Eritrea
پایتخت: Asmara
قاره: Africa
موقعیت قاره: Eastern Africa
جمعیت حدودی: 5,352,000 نفر
کد(های) تلفن کشور: 291
دامنه(های) اینترنتی رایج کشور: er
واحد(های) پولی رایج کشور:
Eritrean nakfa | ERN | Nfk
زبان(های) رایج کشور:
Tigrinya , Arabic , English
نظرات
توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود