وحید مجیدی

اطلاعات کشور اسرائیل


کشور مورد نظر را انتخاب کنید

اسرائیل
نام فارسی کشور: اسرائیل
نام انگلیسی کشور: Israel
پایتخت: Jerusalem
قاره: Asia
موقعیت قاره: Western Asia
جمعیت حدودی: 8,527,400 نفر
کد(های) تلفن کشور: 972
دامنه(های) اینترنتی رایج کشور: il
واحد(های) پولی رایج کشور:
Israeli new shekel | ILS | ₪
زبان(های) رایج کشور:
Hebrew (modern) , Arabic

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

فال ایتالیایی

twitter facebook linkedin whatsapp telegram