اطلاعات کشور اسپانیا


کشور مورد نظر را انتخاب کنید

اسپانیا
نام فارسی کشور: اسپانیا
نام انگلیسی کشور: Spain
پایتخت: Madrid
قاره: Europe
موقعیت قاره: Southern Europe
جمعیت حدودی: 46,438,422 نفر
کد(های) تلفن کشور: 34
دامنه(های) اینترنتی رایج کشور: es
واحد(های) پولی رایج کشور:
Euro | EUR | €
زبان(های) رایج کشور:
Spanish
نظرات
توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود