وحید مجیدی

اطلاعات کشور الجزایر


کشور مورد نظر را انتخاب کنید

الجزایر
نام فارسی کشور: الجزایر
نام انگلیسی کشور: Algeria
پایتخت: Algiers
قاره: Africa
موقعیت قاره: Northern Africa
جمعیت حدودی: 40,400,000 نفر
کد(های) تلفن کشور: 213
دامنه(های) اینترنتی رایج کشور: dz
واحد(های) پولی رایج کشور:
Algerian dinar | DZD | د.ج
زبان(های) رایج کشور:
Arabic

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

قرآن کریم همراه ترجمه فارسی و انگلیسی

twitter facebook linkedin whatsapp telegram