اطلاعات کشور اندونزی


کشور مورد نظر را انتخاب کنید

اندونزی
نام فارسی کشور: اندونزی
نام انگلیسی کشور: Indonesia
پایتخت: Jakarta
قاره: Asia
موقعیت قاره: South-Eastern Asia
جمعیت حدودی: 271,640,250 نفر
کد(های) تلفن کشور: 62
دامنه(های) اینترنتی رایج کشور: id
واحد(های) پولی رایج کشور:
Indonesian rupiah | IDR | Rp
زبان(های) رایج کشور:
Indonesian
نظرات
توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود