اطلاعات کشور اکوادور


کشور مورد نظر را انتخاب کنید

اکوادور
نام فارسی کشور: اکوادور
نام انگلیسی کشور: Ecuador
پایتخت: Quito
قاره: Americas
موقعیت قاره: South America
جمعیت حدودی: 17,373,089 نفر
کد(های) تلفن کشور: 593
دامنه(های) اینترنتی رایج کشور: ec
واحد(های) پولی رایج کشور:
United States dollar | USD | $
زبان(های) رایج کشور:
Spanish
نظرات
توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود