وحید مجیدی

اطلاعات کشور ایالات فدرال میکرونزی


کشور مورد نظر را انتخاب کنید

ایالات فدرال میکرونزی
نام فارسی کشور: ایالات فدرال میکرونزی
نام انگلیسی کشور: Micronesia (Federated States of)
پایتخت: Palikir
قاره: Oceania
موقعیت قاره: Micronesia
جمعیت حدودی: 102,800 نفر
کد(های) تلفن کشور: 691
دامنه(های) اینترنتی رایج کشور: fm
واحد(های) پولی رایج کشور:
[D] | | $
United States dollar | USD | $
زبان(های) رایج کشور:
English

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

شاخص ترس و طمع ارزهای دیجیتال

twitter facebook linkedin whatsapp telegram