اطلاعات کشور ایرلند


کشور مورد نظر را انتخاب کنید

ایرلند
نام فارسی کشور: ایرلند
نام انگلیسی کشور: Ireland
پایتخت: Dublin
قاره: Europe
موقعیت قاره: Northern Europe
جمعیت حدودی: 6,378,000 نفر
کد(های) تلفن کشور: 353
دامنه(های) اینترنتی رایج کشور: ie
واحد(های) پولی رایج کشور:
Euro | EUR | €
زبان(های) رایج کشور:
Irish , English
نظرات
توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود