وحید مجیدی

اطلاعات کشور ایسلند


کشور مورد نظر را انتخاب کنید

ایسلند
نام فارسی کشور: ایسلند
نام انگلیسی کشور: Iceland
پایتخت: Reykjavík
قاره: Europe
موقعیت قاره: Northern Europe
جمعیت حدودی: 334,300 نفر
کد(های) تلفن کشور: 354
دامنه(های) اینترنتی رایج کشور: is
واحد(های) پولی رایج کشور:
Icelandic króna | ISK | kr
زبان(های) رایج کشور:
Icelandic

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

میخوای بدونی امروز کجاها زلزله اومده؟

twitter facebook linkedin whatsapp telegram