اطلاعات کشور باربادوس


کشور مورد نظر را انتخاب کنید

باربادوس
نام فارسی کشور: باربادوس
نام انگلیسی کشور: Barbados
پایتخت: Bridgetown
قاره: Americas
موقعیت قاره: Caribbean
جمعیت حدودی: 285,000 نفر
کد(های) تلفن کشور: 1246
دامنه(های) اینترنتی رایج کشور: bb
واحد(های) پولی رایج کشور:
Barbadian dollar | BBD | $
زبان(های) رایج کشور:
English
نظرات
توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود