اطلاعات کشور بحرین


کشور مورد نظر را انتخاب کنید

بحرین
نام فارسی کشور: بحرین
نام انگلیسی کشور: Bahrain
پایتخت: Manama
قاره: Asia
موقعیت قاره: Western Asia
جمعیت حدودی: 1,404,900 نفر
کد(های) تلفن کشور: 973
دامنه(های) اینترنتی رایج کشور: bh
واحد(های) پولی رایج کشور:
Bahraini dinar | BHD | .د.ب
زبان(های) رایج کشور:
Arabic
نظرات
توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود