وحید مجیدی

اطلاعات کشور بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی


کشور مورد نظر را انتخاب کنید

بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی
نام فارسی کشور: بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی
نام انگلیسی کشور: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
پایتخت: London
قاره: Europe
موقعیت قاره: Northern Europe
جمعیت حدودی: 65,110,000 نفر
کد(های) تلفن کشور: 44
دامنه(های) اینترنتی رایج کشور: uk
واحد(های) پولی رایج کشور:
British pound | GBP | £
زبان(های) رایج کشور:
English

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

قرآن کریم همراه ترجمه فارسی و انگلیسی

twitter facebook linkedin whatsapp telegram