وحید مجیدی

اطلاعات کشور بلژیک


کشور مورد نظر را انتخاب کنید

بلژیک
نام فارسی کشور: بلژیک
نام انگلیسی کشور: Belgium
پایتخت: Brussels
قاره: Europe
موقعیت قاره: Western Europe
جمعیت حدودی: 11,319,511 نفر
کد(های) تلفن کشور: 32
دامنه(های) اینترنتی رایج کشور: be
واحد(های) پولی رایج کشور:
Euro | EUR | €
زبان(های) رایج کشور:
Dutch , French , German

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

تست آنلاین خودشناسی فروید

twitter facebook linkedin whatsapp telegram