اطلاعات کشور بلیز


کشور مورد نظر را انتخاب کنید

بلیز
نام فارسی کشور: بلیز
نام انگلیسی کشور: Belize
پایتخت: Belmopan
قاره: Americas
موقعیت قاره: Central America
جمعیت حدودی: 370,300 نفر
کد(های) تلفن کشور: 501
دامنه(های) اینترنتی رایج کشور: bz
واحد(های) پولی رایج کشور:
Belize dollar | BZD | $
زبان(های) رایج کشور:
English , Spanish
نظرات
توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود