وحید مجیدی

اطلاعات کشور بوروندی


کشور مورد نظر را انتخاب کنید

بوروندی
نام فارسی کشور: بوروندی
نام انگلیسی کشور: Burundi
پایتخت: Bujumbura
قاره: Africa
موقعیت قاره: Eastern Africa
جمعیت حدودی: 10,114,505 نفر
کد(های) تلفن کشور: 257
دامنه(های) اینترنتی رایج کشور: bi
واحد(های) پولی رایج کشور:
Burundian franc | BIF | Fr
زبان(های) رایج کشور:
French , Kirundi

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

جدول گروه های خونی

twitter facebook linkedin whatsapp telegram