اطلاعات کشور تاجیکستان


کشور مورد نظر را انتخاب کنید

تاجیکستان
نام فارسی کشور: تاجیکستان
نام انگلیسی کشور: Tajikistan
پایتخت: Dushanbe
قاره: Asia
موقعیت قاره: Central Asia
جمعیت حدودی: 8,593,600 نفر
کد(های) تلفن کشور: 992
دامنه(های) اینترنتی رایج کشور: tj
واحد(های) پولی رایج کشور:
Tajikistani somoni | TJS | ЅМ
زبان(های) رایج کشور:
Tajik , Russian
نظرات
توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود