اطلاعات کشور تایلند


کشور مورد نظر را انتخاب کنید

تایلند
نام فارسی کشور: تایلند
نام انگلیسی کشور: Thailand
پایتخت: Bangkok
قاره: Asia
موقعیت قاره: South-Eastern Asia
جمعیت حدودی: 65,327,652 نفر
کد(های) تلفن کشور: 66
دامنه(های) اینترنتی رایج کشور: th
واحد(های) پولی رایج کشور:
Thai baht | THB | ฿
زبان(های) رایج کشور:
Thai
نظرات
توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود