وحید مجیدی

اطلاعات کشور ترکیه


کشور مورد نظر را انتخاب کنید

ترکیه
نام فارسی کشور: ترکیه
نام انگلیسی کشور: Turkey
پایتخت: Ankara
قاره: Asia
موقعیت قاره: Western Asia
جمعیت حدودی: 78,741,053 نفر
کد(های) تلفن کشور: 90
دامنه(های) اینترنتی رایج کشور: tr
واحد(های) پولی رایج کشور:
Turkish lira | TRY |
زبان(های) رایج کشور:
Turkish

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

محاسبه مهریه به نرخ روز

twitter facebook linkedin whatsapp telegram