وحید مجیدی

اطلاعات کشور تونس


کشور مورد نظر را انتخاب کنید

تونس
نام فارسی کشور: تونس
نام انگلیسی کشور: Tunisia
پایتخت: Tunis
قاره: Africa
موقعیت قاره: Northern Africa
جمعیت حدودی: 11,154,400 نفر
کد(های) تلفن کشور: 216
دامنه(های) اینترنتی رایج کشور: tn
واحد(های) پولی رایج کشور:
Tunisian dinar | TND | د.ت
زبان(های) رایج کشور:
Arabic

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

کالری و ارزش غذایی خوراکی ها

twitter facebook linkedin whatsapp telegram