وحید مجیدی

اطلاعات کشور تووالو


کشور مورد نظر را انتخاب کنید

تووالو
نام فارسی کشور: تووالو
نام انگلیسی کشور: Tuvalu
پایتخت: Funafuti
قاره: Oceania
موقعیت قاره: Polynesia
جمعیت حدودی: 10,640 نفر
کد(های) تلفن کشور: 688
دامنه(های) اینترنتی رایج کشور: tv
واحد(های) پولی رایج کشور:
Australian dollar | AUD | $
Tuvaluan dollar | TVD[G] | $
زبان(های) رایج کشور:
English

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

محاسبه مهریه به نرخ روز

twitter facebook linkedin whatsapp telegram