وحید مجیدی

اطلاعات کشور توکلائو


کشور مورد نظر را انتخاب کنید

توکلائو
نام فارسی کشور: توکلائو
نام انگلیسی کشور: Tokelau
پایتخت: Fakaofo
قاره: Oceania
موقعیت قاره: Polynesia
جمعیت حدودی: 1,411 نفر
کد(های) تلفن کشور: 690
دامنه(های) اینترنتی رایج کشور: tk
واحد(های) پولی رایج کشور:
New Zealand dollar | NZD | $
زبان(های) رایج کشور:
English

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

میخوای بدونی چقدر کالری در روز باید مصرف کنی؟

twitter facebook linkedin whatsapp telegram