وحید مجیدی

اطلاعات کشور جرزی


کشور مورد نظر را انتخاب کنید

جرزی
نام فارسی کشور: جرزی
نام انگلیسی کشور: Jersey
پایتخت: Saint Helier
قاره: Europe
موقعیت قاره: Northern Europe
جمعیت حدودی: 100,800 نفر
کد(های) تلفن کشور: 44
دامنه(های) اینترنتی رایج کشور: je
واحد(های) پولی رایج کشور:
British pound | GBP | £
Jersey pound | JEP[G] | £
زبان(های) رایج کشور:
English , French

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

تست آنلاین سنجش بینایی

twitter facebook linkedin whatsapp telegram