وحید مجیدی

اطلاعات کشور جزایر الند


کشور مورد نظر را انتخاب کنید

جزایر الند
نام فارسی کشور: جزایر الند
نام انگلیسی کشور: Åland Islands
پایتخت: Mariehamn
قاره: Europe
موقعیت قاره: Northern Europe
جمعیت حدودی: 28,875 نفر
کد(های) تلفن کشور: 358
دامنه(های) اینترنتی رایج کشور: ax
واحد(های) پولی رایج کشور:
Euro | EUR | €
زبان(های) رایج کشور:
Swedish

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

استخاره آنلاین با قرآن

twitter facebook linkedin whatsapp telegram