وحید مجیدی

اطلاعات کشور جزایر تورکس و کایکوس


کشور مورد نظر را انتخاب کنید

جزایر تورکس و کایکوس
نام فارسی کشور: جزایر تورکس و کایکوس
نام انگلیسی کشور: Turks and Caicos Islands
پایتخت: Cockburn Town
قاره: Americas
موقعیت قاره: Caribbean
جمعیت حدودی: 31,458 نفر
کد(های) تلفن کشور: 1649
دامنه(های) اینترنتی رایج کشور: tc
واحد(های) پولی رایج کشور:
United States dollar | USD | $
زبان(های) رایج کشور:
English

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

میخوای بدونی چقدر کالری در روز باید مصرف کنی؟

twitter facebook linkedin whatsapp telegram