وحید مجیدی

اطلاعات کشور جزایر جورجیای جنوبی و ساندویچ جنوبی


کشور مورد نظر را انتخاب کنید

جزایر جورجیای جنوبی و ساندویچ جنوبی
نام فارسی کشور: جزایر جورجیای جنوبی و ساندویچ جنوبی
نام انگلیسی کشور: South Georgia and the South Sandwich Islands
پایتخت: King Edward Point
قاره: Americas
موقعیت قاره: South America
جمعیت حدودی: 30 نفر
کد(های) تلفن کشور: 500
دامنه(های) اینترنتی رایج کشور: gs
واحد(های) پولی رایج کشور:
British pound | GBP | £
| (none) | £
زبان(های) رایج کشور:
English

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

تعبیر خواب

twitter facebook linkedin whatsapp telegram