اطلاعات کشور جزایر سلیمان


کشور مورد نظر را انتخاب کنید

جزایر سلیمان
نام فارسی کشور: جزایر سلیمان
نام انگلیسی کشور: Solomon Islands
پایتخت: Honiara
قاره: Oceania
موقعیت قاره: Melanesia
جمعیت حدودی: 642,000 نفر
کد(های) تلفن کشور: 677
دامنه(های) اینترنتی رایج کشور: sb
واحد(های) پولی رایج کشور:
Solomon Islands dollar | SBD | $
زبان(های) رایج کشور:
English
نظرات
توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود