وحید مجیدی

اطلاعات کشور جزایر فالکلند


کشور مورد نظر را انتخاب کنید

جزایر فالکلند
نام فارسی کشور: جزایر فالکلند
نام انگلیسی کشور: Falkland Islands (Malvinas)
پایتخت: Stanley
قاره: Americas
موقعیت قاره: South America
جمعیت حدودی: 2,563 نفر
کد(های) تلفن کشور: 500
دامنه(های) اینترنتی رایج کشور: fk
واحد(های) پولی رایج کشور:
Falkland Islands pound | FKP | £
زبان(های) رایج کشور:
English

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

محاسبه بیمه بیکاری

twitter facebook linkedin whatsapp telegram