وحید مجیدی

اطلاعات کشور جزایر مارشال


کشور مورد نظر را انتخاب کنید

جزایر مارشال
نام فارسی کشور: جزایر مارشال
نام انگلیسی کشور: Marshall Islands
پایتخت: Majuro
قاره: Oceania
موقعیت قاره: Micronesia
جمعیت حدودی: 54,880 نفر
کد(های) تلفن کشور: 692
دامنه(های) اینترنتی رایج کشور: mh
واحد(های) پولی رایج کشور:
United States dollar | USD | $
زبان(های) رایج کشور:
English , Marshallese

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

محاسبه وزن ایده آل و مناسب

twitter facebook linkedin whatsapp telegram