وحید مجیدی

اطلاعات کشور جزایر ویرجین آمریکا


کشور مورد نظر را انتخاب کنید

جزایر ویرجین آمریکا
نام فارسی کشور: جزایر ویرجین آمریکا
نام انگلیسی کشور: Virgin Islands (U.S.)
پایتخت: Charlotte Amalie
قاره: Americas
موقعیت قاره: Caribbean
جمعیت حدودی: 114,743 نفر
کد(های) تلفن کشور: 1 340
دامنه(های) اینترنتی رایج کشور: vi
واحد(های) پولی رایج کشور:
United States dollar | USD | $
زبان(های) رایج کشور:
English

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

شماره تلفن های ضروری

twitter facebook linkedin whatsapp telegram