وحید مجیدی

اطلاعات کشور جزایر کوک


کشور مورد نظر را انتخاب کنید

جزایر کوک
نام فارسی کشور: جزایر کوک
نام انگلیسی کشور: Cook Islands
پایتخت: Avarua
قاره: Oceania
موقعیت قاره: Polynesia
جمعیت حدودی: 18,100 نفر
کد(های) تلفن کشور: 682
دامنه(های) اینترنتی رایج کشور: ck
واحد(های) پولی رایج کشور:
New Zealand dollar | NZD | $
Cook Islands dollar | CKD | $
زبان(های) رایج کشور:
English

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

شماره تلفن های ضروری

twitter facebook linkedin whatsapp telegram