وحید مجیدی

اطلاعات کشور جزیره من


کشور مورد نظر را انتخاب کنید

جزیره من
نام فارسی کشور: جزیره من
نام انگلیسی کشور: Isle of Man
پایتخت: Douglas
قاره: Europe
موقعیت قاره: Northern Europe
جمعیت حدودی: 84,497 نفر
کد(های) تلفن کشور: 44
دامنه(های) اینترنتی رایج کشور: im
واحد(های) پولی رایج کشور:
British pound | GBP | £
Manx pound | IMP[G] | £
زبان(های) رایج کشور:
English , Manx

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

شخصیت شناسی با فال و طالع بینی اسم

twitter facebook linkedin whatsapp telegram