وحید مجیدی

اطلاعات کشور جزیره کریسمس


کشور مورد نظر را انتخاب کنید

جزیره کریسمس
نام فارسی کشور: جزیره کریسمس
نام انگلیسی کشور: Christmas Island
پایتخت: Flying Fish Cove
قاره: Oceania
موقعیت قاره: Australia and New Zealand
جمعیت حدودی: 2,072 نفر
کد(های) تلفن کشور: 61
دامنه(های) اینترنتی رایج کشور: cx
واحد(های) پولی رایج کشور:
Australian dollar | AUD | $
زبان(های) رایج کشور:
English

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

ساعت كشورهاي مختلف جهان

twitter facebook linkedin whatsapp telegram