اطلاعات کشور جزیره گوادلوپ


کشور مورد نظر را انتخاب کنید

جزیره گوادلوپ
نام فارسی کشور: جزیره گوادلوپ
نام انگلیسی کشور: Guadeloupe
پایتخت: Basse-Terre
قاره: Americas
موقعیت قاره: Caribbean
جمعیت حدودی: 420,139 نفر
کد(های) تلفن کشور: 590
دامنه(های) اینترنتی رایج کشور: gp
واحد(های) پولی رایج کشور:
Euro | EUR | €
زبان(های) رایج کشور:
French
نظرات
توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود