اطلاعات کشور جمهوری آفریقای مرکزی


کشور مورد نظر را انتخاب کنید

جمهوری آفریقای مرکزی
نام فارسی کشور: جمهوری آفریقای مرکزی
نام انگلیسی کشور: Central African Republic
پایتخت: Bangui
قاره: Africa
موقعیت قاره: Middle Africa
جمعیت حدودی: 5,247,900 نفر
کد(های) تلفن کشور: 236
دامنه(های) اینترنتی رایج کشور: cf
واحد(های) پولی رایج کشور:
Central African CFA franc | XAF | Fr
زبان(های) رایج کشور:
French , Sango
نظرات
توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود