وحید مجیدی

اطلاعات کشور جمهوری دموکراتیک عربی صحرا


کشور مورد نظر را انتخاب کنید

جمهوری دموکراتیک عربی صحرا
نام فارسی کشور: جمهوری دموکراتیک عربی صحرا
نام انگلیسی کشور: Western Sahara
پایتخت: El Aaiún
قاره: Africa
موقعیت قاره: Northern Africa
جمعیت حدودی: 510,713 نفر
کد(های) تلفن کشور: 212
دامنه(های) اینترنتی رایج کشور: eh
واحد(های) پولی رایج کشور:
Moroccan dirham | MAD | د.م.
Algerian dinar | DZD | د.ج
زبان(های) رایج کشور:
Spanish

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

جدول گروه های خونی

twitter facebook linkedin whatsapp telegram