وحید مجیدی

اطلاعات کشور جمهوری کنگو


کشور مورد نظر را انتخاب کنید

جمهوری کنگو
نام فارسی کشور: جمهوری کنگو
نام انگلیسی کشور: Congo (Democratic Republic of the)
پایتخت: Kinshasa
قاره: Africa
موقعیت قاره: Middle Africa
جمعیت حدودی: 85,026,000 نفر
کد(های) تلفن کشور: 243
دامنه(های) اینترنتی رایج کشور: cd
واحد(های) پولی رایج کشور:
Congolese franc | CDF | Fr
زبان(های) رایج کشور:
French , Lingala , Kongo , Swahili , Luba-Katanga

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

میخوای سن دقیقت رو بدونی؟ کلیک کن

twitter facebook linkedin whatsapp telegram