وحید مجیدی

اطلاعات کشور روسیه


کشور مورد نظر را انتخاب کنید

روسیه
نام فارسی کشور: روسیه
نام انگلیسی کشور: Russian Federation
پایتخت: Moscow
قاره: Europe
موقعیت قاره: Eastern Europe
جمعیت حدودی: 146,599,183 نفر
کد(های) تلفن کشور: 7
دامنه(های) اینترنتی رایج کشور: ru
واحد(های) پولی رایج کشور:
Russian ruble | RUB | ₽
زبان(های) رایج کشور:
Russian

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

کتاب صوتی رایگان راز از راندا برن

twitter facebook linkedin whatsapp telegram