وحید مجیدی

اطلاعات کشور ساموآی آمریکا


کشور مورد نظر را انتخاب کنید

ساموآی آمریکا
نام فارسی کشور: ساموآی آمریکا
نام انگلیسی کشور: American Samoa
پایتخت: Pago Pago
قاره: Oceania
موقعیت قاره: Polynesia
جمعیت حدودی: 57,100 نفر
کد(های) تلفن کشور: 1684
دامنه(های) اینترنتی رایج کشور: as
واحد(های) پولی رایج کشور:
United State Dollar | USD | $
زبان(های) رایج کشور:
English , Samoan

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

فال ایتالیایی

twitter facebook linkedin whatsapp telegram