وحید مجیدی

اطلاعات کشور ساموآ


کشور مورد نظر را انتخاب کنید

ساموآ
نام فارسی کشور: ساموآ
نام انگلیسی کشور: Samoa
پایتخت: Apia
قاره: Oceania
موقعیت قاره: Polynesia
جمعیت حدودی: 194,899 نفر
کد(های) تلفن کشور: 685
دامنه(های) اینترنتی رایج کشور: ws
واحد(های) پولی رایج کشور:
Samoan tālā | WST | T
زبان(های) رایج کشور:
Samoan , English

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

فال و طالع بینی ابجد

twitter facebook linkedin whatsapp telegram