وحید مجیدی

اطلاعات کشور سان مارینو


کشور مورد نظر را انتخاب کنید

سان مارینو
نام فارسی کشور: سان مارینو
نام انگلیسی کشور: San Marino
پایتخت: City of San Marino
قاره: Europe
موقعیت قاره: Southern Europe
جمعیت حدودی: 33,005 نفر
کد(های) تلفن کشور: 378
دامنه(های) اینترنتی رایج کشور: sm
واحد(های) پولی رایج کشور:
Euro | EUR | €
زبان(های) رایج کشور:
Italian

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

ساعت كشورهاي مختلف جهان

twitter facebook linkedin whatsapp telegram