وحید مجیدی

اطلاعات کشور سرزمین‌های جنوبی و جنوبگانی فرانسه


کشور مورد نظر را انتخاب کنید

سرزمین‌های جنوبی و جنوبگانی فرانسه
نام فارسی کشور: سرزمین‌های جنوبی و جنوبگانی فرانسه
نام انگلیسی کشور: French Southern Territories
پایتخت: Port-aux-Français
قاره: Africa
موقعیت قاره: Southern Africa
جمعیت حدودی: 140 نفر
کد(های) تلفن کشور: ...
دامنه(های) اینترنتی رایج کشور: tf
واحد(های) پولی رایج کشور:
Euro | EUR | €
زبان(های) رایج کشور:
French

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

شماره تلفن های ضروری

twitter facebook linkedin whatsapp telegram