اطلاعات کشور سری‌لانکا


کشور مورد نظر را انتخاب کنید

سری‌لانکا
نام فارسی کشور: سری‌لانکا
نام انگلیسی کشور: Sri Lanka
پایتخت: Colombo
قاره: Asia
موقعیت قاره: Southern Asia
جمعیت حدودی: 22,014,300 نفر
کد(های) تلفن کشور: 94
دامنه(های) اینترنتی رایج کشور: lk
واحد(های) پولی رایج کشور:
Sri Lankan rupee | LKR | Rs
زبان(های) رایج کشور:
Sinhalese , Tamil
نظرات
توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود