وحید مجیدی

اطلاعات کشور سنت کیتس و نویس


کشور مورد نظر را انتخاب کنید

سنت کیتس و نویس
نام فارسی کشور: سنت کیتس و نویس
نام انگلیسی کشور: Saint Kitts and Nevis
پایتخت: Basseterre
قاره: Americas
موقعیت قاره: Caribbean
جمعیت حدودی: 46,204 نفر
کد(های) تلفن کشور: 1869
دامنه(های) اینترنتی رایج کشور: kn
واحد(های) پولی رایج کشور:
East Caribbean dollar | XCD | $
زبان(های) رایج کشور:
English

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

جدول گروه های خونی

twitter facebook linkedin whatsapp telegram