وحید مجیدی

اطلاعات کشور سنگال


کشور مورد نظر را انتخاب کنید

سنگال
نام فارسی کشور: سنگال
نام انگلیسی کشور: Senegal
پایتخت: Dakar
قاره: Africa
موقعیت قاره: Western Africa
جمعیت حدودی: 14,799,859 نفر
کد(های) تلفن کشور: 221
دامنه(های) اینترنتی رایج کشور: sn
واحد(های) پولی رایج کشور:
West African CFA franc | XOF | Fr
زبان(های) رایج کشور:
French

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

کتاب صوتی رایگان معجزه شکرگزاری از راندا برن

twitter facebook linkedin whatsapp telegram