وحید مجیدی

اطلاعات کشور سن بارتلمی


کشور مورد نظر را انتخاب کنید

سن بارتلمی
نام فارسی کشور: سن بارتلمی
نام انگلیسی کشور: Saint Barthélemy
پایتخت: Gustavia
قاره: Americas
موقعیت قاره: Caribbean
جمعیت حدودی: 9,417 نفر
کد(های) تلفن کشور: 590
دامنه(های) اینترنتی رایج کشور: bl
واحد(های) پولی رایج کشور:
Euro | EUR | €
زبان(های) رایج کشور:
French

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

شاخص ترس و طمع ارزهای دیجیتال

twitter facebook linkedin whatsapp telegram