وحید مجیدی

اطلاعات کشور سن پیر و میکلن


کشور مورد نظر را انتخاب کنید

سن پیر و میکلن
نام فارسی کشور: سن پیر و میکلن
نام انگلیسی کشور: Saint Pierre and Miquelon
پایتخت: Saint-Pierre
قاره: Americas
موقعیت قاره: Northern America
جمعیت حدودی: 6,069 نفر
کد(های) تلفن کشور: 508
دامنه(های) اینترنتی رایج کشور: pm
واحد(های) پولی رایج کشور:
Euro | EUR | €
زبان(های) رایج کشور:
French

ابزارهای آنلاین تصادفی

نظرات

توجه: شماره موبایل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود
توجه: ایمیل وارد شده در وب سایت نمایش داده نمیشود

استخاره آنلاین با قرآن

twitter facebook linkedin whatsapp telegram